Styrelsen/Kontakt

Kontaktuppgifter styrelsen 2020-2021

Ordförande Cecilia Hansson
Brännmyrsgatan 13
070-321 57 17

Vice ordförande Göran Andersson
Högmyrsgatan 16
070- 956 57 56

Kassör Charlott Backman
Brännmyrsgatan 21
072-561 24 36

Intendent Torsten Gustavsson
Högmyrsgatan 33
070 348 47 87

Sekreterare Sofie Ihlberg
Brännmyrsgatan 1
070-219 36 27

Suppleant Maria Larsson
Brännmyrsgatan 37
070-565 49 78

Suppleant Mattias Larsson 
Brännmyrsgatan 89
070-650 35 09

Gatuombud

Högmyrsgatan 1-15
Karin Martinsson/Khaled Zied
Högmyrsgatan 7
073-659 13 66
070-212 82 38

Högmyrsgatan 2-16
Göran Andersson
Högmyrsgatan 16
070-956 57 56

Högmyrsgatan 17-35
Ann Nerseveen Syversen
Högmyrsgatan 27
070-253 00 95

Högmyrsgatan 18-28
Margareta Stenmark
Högmyrsgatan 28
070-618 48 62

Högmyrsgatan 37-57
Fredrick Johansson
Högmyrsgatan 55
073-048 05 60

Högmyrsgatan 59-73
Lilian Hansson
Högmyrsgatan 63
070-604 96 48

Högmyrsgatan 18-30
Margareta Stenmark
Högmyrsgatan 28
076-166 48 60

Högmyrsgatan 32-40
Erik Gjein
Högmyrsgatan 38
070-581 46 36

Brännmyrsgatan 1-17
Anton Nyberg Lander
Brännmyrsgatan 7
073-811 77 70

Brännmyrsgatan 19-39
Fredrik Vikström
Brännmyrsgatan 27
076-161 67 12
076-166 31 85

Brännmyrsgatan 41-63
Lars Nylen
Brännmyrsgatan 49
070-331 79 40

Brännmyrsgatan 65-87
Maria Hedin
Brännmyrsgatan 67
054-21 39 38

Brännmyrsgatan 89-113
Eva Håkansson
Brännmyrsgatan 97
070-760 11 61

Gatuombud

Högmyrsgatan 1-15
Karin Martinsson/Khaled Zied
Högmyrsgatan 7
073-659 13 66
070-212 82 38

Högmyrsgatan 2-16
Göran Andersson
Högmyrsgatan 16
070-956 57 56

Högmyrsgatan 17-35
Ann Nerseveen Syversen
Högmyrsgatan 27
070-253 00 95

Högmyrsgatan 18-28
Margareta Stenmark
Högmyrsgatan 28
070-618 48 62

Högmyrsgatan 37-57
Fredrick Johansson
Högmyrsgatan 55
073-048 05 60

Högmyrsgatan 59-73
Lilian Hansson
Högmyrsgatan 63
070-604 96 48

Högmyrsgatan 18-30
Margareta Stenmark
Högmyrsgatan 28
076-166 48 60

Högmyrsgatan 32-40
Erik Gjein
Högmyrsgatan 38
070-581 46 36

Brännmyrsgatan 1-17
Anton Nyberg Lander
Brännmyrsgatan 7
073-811 77 70

Brännmyrsgatan 19-39
Fredrik Vikström
Brännmyrsgatan 27
076-161 67 12
076-166 31 85

Brännmyrsgatan 41-63
Lars Nylen
Brännmyrsgatan 49
070-331 79 40

Brännmyrsgatan 65-87
Maria Hedin
Brännmyrsgatan 67
054-21 39 38

Brännmyrsgatan 89-113
Eva Håkansson
Brännmyrsgatan 97
070-760 11 61