På gång

Sopning av entrégator.

Du ansvarar för den del av gatan som motsvarar längden av din tomt och halvvägs ut på gatan.
Vi behöver alla hjälpas åt att kratta ut grus från våra gemensamma gräsytor och samla ihop även det gruset samt sopa våra cykelbanor.

Gruset tömmer ni i första hand i våra SAND-lådor (grå plast lådor) som finns i anslutning till våra parkeringar. När dessa är fulla lägger vi resterande grus i en hög i anslutning till lådan. Tänk på att de lätt ska gå att ta upp högen med maskin och att grushögen inte utgör ett hinder vid infarter eller dyl.

Kom ihåg att hjälpa dina grannar som kanske inte själva kan sopa.

Hälsningar
Styrelsen

Vårbrukardag

13 maj kl 10.

En container kommer som tidigare åt placeras på vardera parkeringen. Dessa kommer ställas ut fredag den 12 maj och hämtas måndag den 15 maj.

Syftet med dagen är att vi ALLA hjälps åt att hålla vårt område snyggt och städat. ALLA har ansvar för att hålla områdets gemensamma ytor krattade, sopade, klippta och rensade. Ex på vad som ska göras under dagen är att rensa ogräs från våra sandlådor & efter garageväggar, i brandgångarna och vid våra infarter, kratta gräsmattor & sopa gator

Ingen kan göra allt men alla kan göra något!

På grund av dålig uppslutning bjuder vi i år inte på fika i lekparken. 

Väl mött ute på gatorna!