På gång

Snöröjning

Påminnelse om vad som gäller

Inför kommande vintersäsong vill vi påminna om vad som gäller kring snöröjningen på området. 

Du som fastighetsägare är skyldig att hålla området utanför ditt hus snö- och halkfritt. Ditt ansvarsområde är lika brett som din tomt samt halva bredden av gatan framför huset.  
Samfälligheten har anlitat snöröjningstjänst för plogning och sandning. Plogning och sandning sker när det har snöat 8 cm puder och 5 cm blötsnö.
Ditt ansvar är att skyndsamt, varje dygn, röja snö och sanda/halkbekämpa om det kommer mindre snö än ovan angivet. Snö skottas undan och läggs i sandlådorna eller på våra gemensamma grönytor, inte skottas ut i gatan eller på cykelvägarna.
Sand finns att hämta i våra sandningslådor som står vid sophusen.