Höst- och vårbrukardagar

Höst- och vårbrukardagar

En container för kompsterbart material kommer att finnas på parkeringen på Högmyrsgatan. Kastas annat material än kompost i containern kommer samfälligheten att debiteras extra för detta!  

Syftet med dagen är att vi alla hjälps åt att hålla vårt område snyggt och städat. Alla har ansvar för att hålla områdets gemensamma område krattat, sopat, klippt och rensat. Ex på vad som ska göras är att rensa ogräs från våra sandlådor & efter garageväggar och infarter, kratta löv & sopa.

Kan man inte hjälpa till på lördag förmiddag så kan man gå ut på fredagen eller söndagen. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Salt för ogräsbekämpning kommer att finnas även nu under våren. Vi behöver hjälpas åt att sprida ut rikligt med salt efter garageväggar, stenläggningar, sandlådorna osv. för att få full effekt.

Styrelsen har i år beslutat, med tanke på rådande epidemi och risk för smittspridning, att inte ordna gemensam korvgrillning.