Varje vår har vi alla boende en gemensam vår och höstbrukaredagar.

Syftet är att vi gemensamt ska hjälpas åt att vår- och höst städa och göra vårt område fin.

Vårbrukaredagen

Planeras oftast till första helgen i maj. Vi träffas lördagen kl 10 ute på våra gator. Har vi inte vädrets makter med oss är söndagen reservdag .

Höstbrukaredagen

Planeras oftast till sista helgen i oktober. Vi träffas då också kl 10 ute på våra gator och har söndagen som reserv.

 

Målet med dagarna är att vi ut och städar våra gemensamma ytor så som planteringar, gröna ytor och lekplatsen. Till vår tjänst beställs en container som ställs upp på högmyrsgatan. Ofta beställer vi bullar och har gemensam fika kl 11 i lekparken.