Nu startar garagebyggnationen

Måndagen den 25 mars börjar rivnings- och byggarbetet på Högmyrsgatan!

Måndagen den 8 april börjar rivningsarbetet på Brännmyrsgatan.

Alla garage och cykelförråd måste vara tömda till dess.

Planerat färdigställande av garagen är nu framflyttad till slutet av maj. Byggtiden är 10 veckor från byggstart 25 mars om allt går som det ska.

RIVNING OCH GARAGEBYGGE PROJEKTBESKRIVNING

Handling 1, Handling 2Handling 3Handling 4Handling 5
Handling 6Handling 7Handling 8Handling 9Handling 10
Handling 11Handling 12Handling 13Handling 14

Ett stort problem för oss boende under rivnings- och byggtiden är parkering. Det är svårt och en stor utmaning att hitta en lösning, men vi jobbar vidare med frågan och undersöker olika lösningar. Vi får lösa det så gott det går med parkering på granngator m.m. Gatorna nedanför Högmyrsgatan på Lorensberg är vidtalade att vi under projektet kommer att parkera där. Tänk på att inte parkera för utfarter och brevlådor. Vi har också fått tillåtelse att parkera vid återvinningsstationen.

Soprummen: Vi är idag osäkra på om soprummen kommer vara tillgängliga under rivnings- och byggtiden. Tills vi vet hur vi löser detta på Högmyrsgatan, som är först ut, hänvisar vi till soprummen på Brännmyrsgatan. Vår byggentreprenör kommer med stor sannolikhet att inhägna området medan arbete pågår av säkerhetsskäl både för material och maskiner samt för att obehöriga och barn inte ska kunna komma in och skada sig.

Portautomatik: Det kan köpas till garagen och fixas av styrelsen.