Garagen

Efter extra stämmans röstning som med stor majoritet röstade ja till nya garage har styrelsen under hösten och vintern gått vidare i processen för en garagebyggnation.

Sedan dess har:

  • Nya anbud inkommit.
  • Bygglov har ansökts, detaljritningar har skickats in och godkänts.
  • Kontrakt skrivits.
  • Banker har kontaktats och lån beviljats.

Den beräknade tidsplanen

Mitten på mars  – Planerad byggstart:

Ett företag kommer och river våra garage. Ett annat kommer att bygga våra nya garage. De börjar med Högmyrsgatan. Plattor kommer att gjutas och garaget byggas. Sedan fortsätter arbetet på Brännmyrsgatan. Då kommer samma företag och river våra garage och därefter ett annat och bygger våra nya garage.

Obs! Detta innebär att garagen på Högmyrsgatan måste tömmas omgående!

15 maj – Planerat färdigställande