Nu startar garagebyggnationen

Måndagen den 25 mars börjar rivnings- och byggarbetet på Högmyrsgatan! Måndagen den 8 april börjar rivningsarbetet på Brännmyrsgatan. Alla garage och cykelförråd måste vara tömda till dess. Planerat färdigställande av garagen är nu framflyttad till slutet av maj. Byggtiden är 10 veckor från byggstart 25 mars om allt går som det ska. RIVNING OCH GARAGEBYGGE PROJEKTBESKRIVNINGFortsätt läsa

Garagen

Efter extra stämmans röstning som med stor majoritet röstade ja till nya garage har styrelsen under hösten och vintern gått vidare i processen för en garagebyggnation. Sedan dess har: Nya anbud inkommit. Bygglov har ansökts, detaljritningar har skickats in och godkänts. Kontrakt skrivits. Banker har kontaktats och lån beviljats. Den beräknade tidsplanen Mitten på mars Fortsätt läsa