Vill ni komma i kontakt med styrelsen når ni oss lättast på mail: styrelsen@brickanochbunken.se


Ordförande:

Cecilia Hansson, Brännmyrsgatan 13


Vice ordförande:

Anna Tholin, Högmyrsgatan 19


Kassör:

Patrik Ekholm Högmyrsgatan 53


Intendent:

Johan Windfäll, Högmyrsgatan 59


Sekreterare:

Sofie Ihlberg Brännmyrsgatan 1


Suppleanter:

Anna Elvin Högmyrsgatan 47

Maria Larsson Brännmyrsgatan 37


Valberedning:

Lilian Hansson, Högmyrsgatan 63

Eva Håkansson, Brännmyrsgatan 97

Björn Bäcklund Högmyrsgatan 37


Revisorer:

Bertil Lithner, Brännmyrsgatan 99

Stefan Fagergren, Högbackagatan 2

Ronnie Ohlson, Brännmyrsgatan 59 (Revisorsuppleant)


Gatuombud:

Högmyrgatan 1-15
Ann-Karin Lindelöf Högmyrsgatan 9

Högmyrsgatan 17-35
Linda Karlsson Högmyrsgatan 17

Högmyrsgatan 37-57
Fredick Johansson Barréra Högmyrsgatan 55

Högmyrsgatan 2-16

Högmyrsgatan 18-30

Högmyrsgatan 32-40

Brännmyrsgatan 1-17

Brännmyrsgatan 19-39

Brännmyrsgatan 41-63

Brännmyrsgatan 65-87

Brännmyrsgatan 89-113
Eva Håkansson Brännmyrsgatan 97