Vill ni komma i kontakt med styrelsen når ni oss lättast på mail: styrelsen@brickanochbunken.se


Ordförande:

Cecilia Hansson, Brännmyrsgatan 13


 Vice ordförande:

Anna Tholin, Högmyrsgatan 19


 Kassör:

Lotta Backman, Brännmyrsgatan 21


 Intendent:

Johan Windfäll, Högmyrsgatan 59


 Sekreterare:

Karin Sundin, Högmyrsgatan 57


 Suppleanter:

Mats Danielsson, Brännmyrsgatan 89
Jenny Karlsson, Högmyrsgatan 67


 Valberedning:

Lilian Hansson, Högmyrsgatan 63
Kim Reenaas, Högmyrsgatan 45
Eva Håkansson, Brännmyrsgatan 97


 Revisorer:

Bertil Lithner, Brännmyrsgatan 99
Stefan Fagergren, Högbackagatan 2
Ronnie Ohlson, Brännmyrsgatan 59 (Revisorsuppleant)