Vad är en samfällighet?

Vi alla bor i samfälligheten Brickan och Bunken. Vad innebär detta egentligen?

Här kan du läsa Wikipedias definition av ordet samfällighet.

Vår samfällighetsförening bildades 1973 i samband med att våra hus på Brännmyrsgatan och Högmyrsgatan byggdes. Vi äger alltså allt mellan parkeringen på Brännmyrsgatan och fram till Myrgången som går till Stocken. Undantaget är cykelvägen som går igenom området mellan gatorna, som ägs och sköts av Karlstad Kommun. Var och en i våra fastigheter arrenderar eller har friköpta tomter som husen är byggda på.

Det vi äger gemensamt och det vår månadsavgift går till är garagen, belysningen, kabel-TV-nätet, avloppsnätet, lekparken och gatorna mellan husen som leder ut på de kommunala cykelvägarna. Så vårt ansvar är ganska stort.

Vårt område är ganska unikt, då de flesta samfälligheter ser annorlunda ut och/eller är betydligt mindre. Det ligger i vårt alls intresse att vara enade och att sköta om vårt område på bästa sätt. Vi har gemensamt beslutat om att vår samfällighet hjälper till med bl a snöskottning på området och att vi arrangerar vår-och höstbrukardagar, men utöver det är det upp till oss själva att se till att det är rent och fint på vårt område.

Om något går sönder som vår samfällighet äger är det naturligtvis samfälligheten som står för detta. Exempelvis belysning, lekpark osv. Det är därför viktigt att vi ser till att vi alla bidrar till att vi sköter om vårt område.

Styrelsen har ansvaret för att förvalta ekonomin och se till att vårt område sköts på bästa sätt. Vi sköter kontakter med företag som hjälper oss och så även med myndighet som vi är kopplade till.

Vi som bor här är ansvariga för att hålla rent och fint. Att vi hjälps åt med att klippa gräsmattor, skotta snö och sanda utanför våra fastigheter. Samt att vi också hjälps åt på våra vår- och höst brukardagar.